■ Door Departement Ergonomie Mensura EDPB / SEPP te Brussel, (externe dienst voor risicobeheersing en gezondheidstoezicht, preventie en bescherming op het werk), gekwalificeerd als:

  • tilhulpmiddel met goede inzetmogelijkheden, met toegevoegde waarde in meerdere situaties. 

 

■ De Multi-Grip tilhulp is door STORK beproefd, gekeurd en gecertificeerd conform EKH werkvoorschriften (erkende keuringsbedrijven Hijs- en Hefwerktuigen). 

doelgroep2

■ ARBOUW heeft de Multi-Grip tilhulp beoordeeld als Arbovriendelijk arbeidsmiddel en toegevoegd aan de website www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl/Alfabetischoverzicht/tilhulp2/
Vanwege de optimale doelmatigheid en uitgebreide inzetbaarheid van dit arbeidsmiddel, heeft Arbouw hier extra redactionele aandacht aan besteed in het vakblad Arbouw Magazine, editie december 2013 http://www.arbouw.nl/producten/arbouw-magazine/arbouw-magazine-nummer-3-winter-2013-thema-samen!

 

■ Gezond Transport heeft de Multi-Grip tilhulp beoordeeld als Arbovriendelijk hulpmiddel voor de sector Transport en Logistiek en opgenomen in haar Oplossingenboek / Arbocatalogus.

(Gezond Transport is een sectorinitiatief opgericht en bestuurd door de landelijk werkgevers en wernemersorganisaties, voor het bieden van inzicht aan de sociale partners in trends en ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken en ondersteuning van werkgevers bij het nemen van maatregelen en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering)

 

Hovenierszaken heeft de Multi-Grip beoordeeld als innovatief en op haar website 'hovenierszaken.nl' toegevoegd als breed inzetbaar functioneel tilhulpmiddel.