Werk gerelateerde klachten zijn zeer traumatisch voor de persoon in kwestie, maar ze beïnvloeden alle werknemers van de afdeling aangezien ze de workflow, de planning, het personeel en de budgetten verstoren. Personeelstekorten door werkgerelateerde aandoeningen veroorzaken inkomstenverliezen, rekeningen voor medische behandelingen, compensatiebetalingen en de noodzaak om nieuw personeel aan te nemen en in te leren.

 

 Directe kosten:

  • Loondoorbetaling, inclusief vakantiegeld en werkgeverslasten 

 Indirecte kosten:

  • Productieverlies, hogere kosten vervangend personeel (uitzendkracht(en), overwerk collega's, etc.          
  • Kosten van de Arbodienst, medische controle, begeleiding en re-integratie, coaching, personeelsverloop (werving en selectie) kosten preventie,  administratieve verplichtingen (o.a. door de Wet verbetering Poortwachter), etc.
  • Immateriële zaken die tot kosten kunnen leiden: slecht imago, kwaliteitsverlies, overbelasting collega's, etc.

 

Samenvatting:

De gegevens staan vast en liegen er niet om! Geen enkele onderneming of organisatie kan dan ook om het feit heen dat de jaarlijkse terugkerende kosten van arbeidsuitval veroorzaakt door fysieke overbelasting aanzienlijk zijn. Is een werknemer gemiddeld 10 werkdagen met rugklachten thuis, lopen de gemiddelde kosten al snel op rond 3000 euro!        (Bron: cijfers uit onderzoeken Nationale Nederlanden, REAAL, ESLI, ARBO)

 

Multi-Grip bijdrage preventie arbeidsverzuim en kosten aanschaf:

De goede prijs van €159,- voor 1 Multi-Grip tilhulp en slechts €289,- voor een set van 2 stuks, resulteert in een sterke prijs- prestatieverhouding. Met het voorkomen van slechts één ziektedag zijn 2 Multi-Grip tilhulpen al volledig terugverdiend!

De besparing door reducering van verzuimdagen zal met gebruik van dit arbeidsmiddel substantieel zijn en bijdragen langer en gezonder, dus duurzaam inzetbaar aan het werk te blijven.

 

Het is niet langer houdbaar om te denken: 'Vroeger hebben we het toch altijd getild zonder tilhulpmiddelen'. In het huidige tijdsbeeld beseft iedere ondernemer dat zijn personeel zijn belangrijkste en duurste immaterieële bedrijfsmiddelen zijn. En daarop behoor je zuinig te zijn.

In waardeperceptie staat de aanschafprijs van dit arbo-vriendelijke tilhulpmiddel  in schril contrast tot de jaarlijkse torenhoge kosten van arbeidsuitval.

 

De totale kosten van gezondheidsgerelateerde arbeidsuitval (minder productiviteit, verzuim, arbeids- ongeschiktheid, zorgkosten) zijn ongeveer € 26 miljard per jaar. (Bron: Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’; www.rijksoverheid.nl)

De toegevoegde waarde van de Multi-Grip til-assistent is een reële verhoging van de economische prestatie en continuïteit, met respect voor de sociale kant en het tonen van  betrokkenheid naar het personeel, waarmee de geringe investering binnen iedere organisatie- en ondernemersdoelstelling past.
De Multi-Grip tilhulp is een verantwoorde aanvulling op het gebied van duurzaam ondernemen en preventie van arbeidsuitval, met een substantiële reducering van verzuimkosten als resultaat. De aanschafkosten van dit arbeidsmiddel zijn in het 1e jaar volledig aftrekbaar. 

 

Een Multi-Grip set tilhulpen bestaat uit 2 verstelbare tilbeugels, 2 brede en 2 smalle draagvoeten.

Setprijs: € 289,-   (stuksprijs € 159,-)

Prijzen zijn excl.btw